Domů > Výstava > Obsah

Princip fungování kartáčovaného stejnosměrného motoru

Dec 26, 2017

Princip fungování kartáčovaného stejnosměrného motoru


Kartáčovaný stejnosměrný motor pracuje, jak je znázorněno na obrázku 2-1. V pevné části stejnosměrného motoru kartáče s magnetem, zde označovaného jako hlavní pól; pevná část také štětec. Rotující část má prstencové jádro a vinutí navinuté na prstencovém jádru.


Pevná dvojice hlavních pólů N a S permanentních magnetů buzených stejnosměrným buzením je namontována na pevné části (statoru) dvoupólového stejnosměrného motoru bez střídavého proudu znázorněného na obr. 2-1 a na rotační části je uspořádáno jádro kotvy (rotor). Mezi statorem a rotorem je vzduchová mezera. Cívka kotvy umístěná na jádru kotvy dvěma vodiči A a X spojenými s cívkou, první a konec cívky jsou spojeny se dvěma obloukovitou mědí, měď se nazývá komutátor. Oboustranné kusy izolace mezi sebou komutátorem složeným z celku nazývaného komutátorem. Komutátor je upevněn na hřídeli a desky komutátoru a hřídel jsou vzájemně izolované. Na komutátor jsou umístěny stacionární kartáče B1 a B2. Když se kotva otáčí, cívky kotvy jsou připojeny k vnějšímu obvodu pomocí komutátorových segmentů a kartáčů.