Domů > Novinky > Obsah

Stručné vysvětlení o Motor bez zátěže

Aug 23, 2017                                     Astručné vysvětlení o "Motor bez zátěže"Jednoduchým způsobem Motor bez zátěže znamená, že není nic připojeno k jeho hřídele a nenídělat jakékoli užitečnépráce. Zvažteelektrické kolo analogie, když působí elektrickékolo s jeho hnací kola zvedl odbroušené, motor pohánějící to řeklChcete-li být v žádnémzavést, protože to nedělá žádné užitečné práce a také nevyžadujemnoho energie nafungují. Je-li kolo vkontakt s vozovkou, že dojde k friction(load) aMotor má naDodatečné napájení překonat to a udržetvotáčející se kolo. Teďmotor je prý v zatížení.
Výše jednoduše vysvětleno o Motor bez zátěže. Pokud byste chtěli vědět více, pak navštivte naše webové stránkywww.ttmotor.com/https://ttmotorhk.en.Alibaba.com/Dík.