Domů > Novinky > Obsah

Výhody a nevýhody planetárního převodového motoru

Apr 06, 2017
Převodový motor je kombinací elektrického motoru a určitého počtu převodových stupňů. Hlavním účelem tohoto průmyslového motoru je snížit otáčky motoru při zachování vysokého točivého momentu. Převody jsou kombinovány s motorem, aby se snížila rychlost motoru při zvyšování výstupního kroutícího momentu. Mezi hlavní výhody převodových motorů patří:
- Zjednodušení návrhu a implementace;
- odstranění konstrukce a integrace motorů s ozubenými koly;
- Snížení nákladů na inženýrství.
Převodové motory se používají v různých průmyslových aplikacích. Od malých převodových motorů v hodinách až po velké převodové motory používané v průmyslových aplikacích, jako jsou motory v jeřábech pro zvedání těžkých břemen různých materiálů.
Převodové motory se používají v různých průmyslových aplikacích. Od malých převodových motorů v hodinách až po velké převodové motory používané v průmyslových aplikacích, jako jsou motory v jeřábech pro zvedání těžkých břemen různých materiálů.
Převodové motory se vyrábějí v různých stylech a variantách, včetně: šnekových převodových motorů, inline designových motorů a paralelních modelů hřídelů. Tento typ motorů je klasifikován různými způsoby podle různých kritérií. Jedna z hlavních rozdělení je založena na požadavcích na zdroj energie motoru. Proto existují dva obecné typy převodových motorů: střídavé motory a stejnosměrné motory. Typ napájení motoru má vliv na několik faktorů, které určují výkon motoru. Takovými faktory jsou spolehlivost, údržba a provozní náklady, stejně jako složitost řízení rychlosti.
Dalším faktorem, podle kterého jsou tyto motory zařazeny do několika různých typů, je uspořádání převodového systému. V závislosti na počtu, typu a uspořádání převodových stupňů existují: motory čelních ozubených kol, motory planetových převodovek, šnekové převodovky a kuželové převodové motory.
Planetové převodové motory jsou některé z nejběžnějších typů motorů používaných v průmyslových aplikacích. Co charakterizuje planetový typ převodového systému, jsou planetové převodové stupně, které se otáčejí kolem jednoho centrálního (také nazývaného "slunečním") zařízením. Motory planetového převodového stupně vytvářejí rotační pohyb, který může snížit rychlost a zvýšit točivý moment v průmyslových motorech používaných v průmyslu přesnosti v polovině úrovně v aplikacích, jako je například automatizace.
Použití planetových převodových motorů je spojeno s několika výhodami a nevýhodami. Před použitím tohoto typu motoru je třeba mít na paměti následující výhody a nevýhody planetového převodového systému.
Výhody planetových převodových motorů:
- vysoká účinnost pro různé průmyslové aplikace;
-Hustá hustota energie;
- Odolnost a dlouhodobé využití;
-Přesné ozubení;
-Compact size;
- lehká konstrukce;
Poměr 9: 1 stupně; 4 stupně 9000: 1;
-Koaxiální uspořádání;
- Možnost pro ukládání většiny modulárních planetových stupňů.
Nevýhody planetových převodových motorů
- hlasitý provoz;
- sdílení nákladu v závislosti na velmi přesném ozubení;
- Vlivem vysokých zatížení ložiska dochází k občasnému opotřebení konstrukce.
- vysoké náklady na údržbu, pokud jsou používány pro pomalejší operace;
-Risk redukce životnosti planetových převodových motorů, pokud jsou používány pro pomalé operace.