Domů > Novinky > Obsah

Výhody krokových motorů

Mar 16, 2017
 • Nízké náklady na kontrolu dosaženy

 • Vysoký točivý moment při spouštění a nízké rychlosti

 • Robustnost

 • Jednoduchost výstavby

 • Může pracovat v systému řízení s otevřenou smyčkou

 • Nízké nároky na údržbu

 • Méně pravděpodobné, že ustoupí nebo sklouzne

 • Pracuje v jakémkoli prostředí

 • Může být použit v robotice v širokém měřítku.

 • Vysoká spolehlivost

 • Úhel natočení motoru je úměrný vstupnímu impulsu.

 • Motor je v klidu při plném zatížení (pokud jsou vinutí napájeny)

 • Přesné polohování a opakovatelnost pohybu, jelikož dobré krokové motory mají přesnost 3 až 5% kroku a tato chyba není kumulativní z jednoho kroku k druhému.

 • Vynikající odezva na start / stop / reverzaci.

 • Velmi spolehlivé, protože v motoru nejsou žádné kontaktní kartáče. Životnost motoru proto závisí pouze na životnosti ložiska.

 • Reakce motorů na digitální vstupní impulzy zajišťuje regulaci otevřené smyčky, což zjednodušuje a snižuje náklady na ovládání motoru.

 • Je možné dosáhnout velmi nízké rychlosti synchronního otáčení se zatížením, které je přímo spojeno s hřídelem.

 • Širokou škálu otáček lze dosáhnout, protože rychlost je úměrná frekvenci vstupních impulsů.