Domů > Novinky > Obsah

Jak funguje enkodér

Mar 10, 2017

Kodéry používají pro vytváření signálu různé typy technologií, mezi které patří: mechanické, magnetické, odporové a optické - optické. Při optickém snímání poskytuje snímač zpětnou vazbu na základě přerušení světla.

Grafika vpravo načrtává základní konstrukci přírůstkového otočného kodéru pomocí optické technologie. Světelný paprsek vyzařovaný LED diodou prochází kódovým diskem, který je vzorek neprůhledných čar (podobně jako špice na kole). Jak se hřídel kodéru otáčí, světelný paprsek z LED je přerušený neprůhlednými čarami na kódovém disku, předtím, než je snímán sestavou fotodetektoru. Výsledkem je impulsní signál: světlo svítí; Bez světla = vypnuto. Signál je odeslán na čítač nebo regulátor, který pak vysílá signál pro vytvoření požadované funkce.