Domů > Novinky > Obsah

Jak měřit rychlost dopravního pásu pomocí kódovačů (2)

May 12, 2017

Přímé měření pomocí měřicího kolečka

Třetím způsobem, jak monitorovat rychlost dopravníku, je připevnění snímače k ​​měřícímu kolečku snímače, které je na povrchu pásu nebo na jednom z válečků, pokud je samotný pás plný výrobku. Tato kola mají obvykle 1 obvod v obvodu, což umožňuje snadnou konverzi z otáček na lineární rychlost ve stopách za minutu.
Encoder Measuring Wheel Diagram
Je důležité si uvědomit, že sledovací kolo je mechanická sestava a může snížit přesnost. Mezi zdroje chyby patří nesouosost a sklouznutí mezi koly a měřeným povrchem. Použití předpětí pomáhá zabránit tomuto skluzu, ale zvyšuje opotřebení ložisek. Konečně může samo opotřebení samoúčelného kolečka, zejména v případě nesouososti. Aby bylo možné řešit tento konkrétní problém, některé měřicí kolečka pro kodéry obsahují dvojité o-kroužky na obvodu, které lze v případě potřeby vyměnit, což prodlužuje životnost samotného kola. Nezapomeňte, že sledovací kolo, nikoli výkon kodéru, je omezujícím zdrojem chyb.

Synchronizace více dopravníků s kódovači

Synchronizace rychlosti jednoho dopravního pásu s druhým vyžaduje více kodérů a architekturu master-slave. Motor má snímač namontovaný na hřídel, jak je popsáno výše. Podřízený dopravník má kodér namontovaný na hřídeli pocházející ze sady válečků na sekundárním dopravníku. Oba kodéry jsou připojeny zpět k řídící jednotce.

Sestava na podřízeného regulátoru je čistě zpětnovazební systém. Pomocí tohoto vstupu může regulátor sledovat jakýkoli rozdíl rychlosti mezi primárním dopravním pásem a sekundárním dopravním pásem. Kdykoliv tento rozdíl přesáhne toleranci, může řídicí jednotka přikázat pohonu zrychlit motor, dokud rychlost primárního pásu neodpovídá rychlosti sekundárního pásu.