Domů > Novinky > Obsah

Technologie magnetických snímačů motoru

Mar 21, 2017

An   Optický snímač   Používá světlo (optika) k identifikaci jedinečných pozic kodéru. Magnetický kodér používá stejný princip k určení polohy jako optického kodéru, ale používá to pomocí magnetických polí spíše než světla.

Pomocí magnetického enkodéru se rozsáhlé magnetizované kolo otáčí nad deskou magnetorezistivních senzorů. Stejně jako se disk otáčí nad maskou, aby umožnil světlo v předvídatelných vzorech, kolečko způsobuje předvídatelné odezvy v senzoru, založené na síle magnetického pole. Magnetická odezva je přiváděna elektrickým obvodem pro úpravu signálu.

Počet magnetizovaných párů pólů na sloupku kol, počet čidel a typ elektrického obvodu pracují společně pro určení rozlišení magnetického kodéru.

Klíčem k použití magnetismu jako prvku k vytvoření signálu je to, že není ovlivněn velmi náročným prostředím - včetně prachu, vlhkosti a extrémních teplot a šoku.