Domů > Novinky > Obsah

Základy optického rotačního enkodéru

Mar 24, 2017

V určitém smyslu je výstup optického rotačního snímače binární; Je buď světlý nebo tmavý.

Stopy leptané do disku. Tyto stopy mají pravidelně otvor, který se nazývá okno. Okna každé stopy jsou odsazena, takže každá otáčka optického rotačního kodéru má jiný vzhled světla / tmy.

Na opačné straně optického rotačního enkodéru je maska, která je obvykle připojena přímo ke snímači, pro zvýšení rozlišení. Maska, stejně jako disk, je také drážkovaná s odpovídajícími stopami a okny. Protože světelný zdroj svítí přes pohyblivý disk na masku optického rotačního snímače, rozsvítí se různé, jedinečné vzory světla.

Každá optická rotační stopa snímače obsahuje jeden nebo dva snímače. Každý snímač vydává svůj individuální signál a výstupy snímačů jsou vzájemně mírně posunuty, což vytváří mírně posunuté výstupy. Dva odsazené signály interagují odlišně se světelným zdrojem a vytvářejí jedinečný optický rotační snímač polohy. Vzorem je kvalita.

Vzhledem k tomu, že každá oblouková revoluce má zcela odlišný vzorec, může být optický rotační enkodér výjimečně přesný.