Domů > Novinky > Obsah

Technologie řízení procesu zrychlení a zpomalení krokového motoru

Jan 13, 2020

Technologie řízení procesu zrychlení a zpomalení krokového motoru

Vzhledem k široké aplikaci krokového motoru existuje stále více výzkumů v oblasti řízení krokového motoru. Pokud se krokový impuls při startu nebo zrychlení mění příliš rychle, rotor nemůže sledovat změnu elektrického signálu v důsledku setrvačnosti, což má za následek zablokovaný rotor nebo mimo krok. Pokud se zastaví nebo zpomalí ze stejného důvodu, může to vést k překročení. Aby se zabránilo zablokovanému rotoru, mimo krok a přes krok, a aby se zlepšila pracovní frekvence, je nutné řídit rychlost krokového motoru.

Rychlost krokového motoru závisí na frekvenci pulsu, počtu zubů rotoru a rytmu. Jeho úhlová rychlost je přímo úměrná pulzní frekvenci a je synchronizována s pulsem v čase. Proto, když je počet zubů rotoru a běhový rytmus fixní, může být požadovaná rychlost dosažena řízením pulzní frekvence. Protože krokový motor je spuštěn se synchronním točivým momentem, aby nedošlo ke ztrátě kroku, počáteční frekvence není vysoká. Zejména se zvýšením výkonu se zvyšuje průměr rotoru, zvyšuje se setrvačnost a rozdíl mezi počáteční frekvencí a maximální pracovní frekvencí může být desetkrát.

Startovní kmitočtová charakteristika krokového motoru znemožňuje dosáhnout provozní frekvence přímo při jeho spuštění, ale musí existovat spouštěcí proces, tj. Od nízké rychlosti k provozní rychlosti postupně. Frekvence chodu může být při zastavení okamžitě snížena na nulu, ale měl by existovat proces postupného snižování rychlosti na nulu při vysoké rychlosti.

Výstupní moment krokového motoru klesá s nárůstem pulzní frekvence. Čím vyšší je počáteční frekvence, tím menší je točivý moment a tím horší je schopnost řídit zátěž. Když je krokový motor spuštěn, způsobí při zastavení krok a překročení. Aby krokový motor dosáhl požadované rychlosti rychle bez ztráty kroku nebo překročení, klíčem je, aby točivý moment požadovaný zrychlením plně využíval točivý moment poskytovaný krokovým motorem při různých provozních frekvencích a nepřekračoval točivý moment. Činnost krokového motoru proto obecně musí projít třemi stupni zrychlení, rovnoměrné rychlosti a zpomalení, což vyžaduje, aby doba procesu zrychlení a zpomalení byla co nejkratší a čas konstantní rychlosti co nejdelší. Zejména v práci vyžadující rychlou odezvu je doba od počátečního do koncového bodu nejkratší, což vyžaduje nejkratší proces zrychlení a zpomalení, zatímco rychlost při konstantní rychlosti je nejvyšší.

Mnoho vědců doma i v zahraničí provedlo mnoho výzkumu technologie řízení rychlosti krokového motoru. Založili řadu matematických modelů řízení zrychlení a zpomalení, jako je exponenciální model, lineární model atd., Na tomto základě navrhli a vyvinuli řadu regulačních obvodů, zlepšili pohybové charakteristiky krokového motoru, rozšířili aplikaci rozsah krokového motoru, exponenciální zrychlení a zpomalení považované za vlastní charakteristiku točivého momentu kmitočtu krokového motoru, Může to nejen zajistit, aby krokový motor neztratil krok v pohybu, ale také mohl plně hrát vlastní vlastnosti motoru a zkrátit čas rychlosti nahoru a dolů. Avšak vzhledem ke změně zatížení motoru je obtížné realizovat lineární zrychlení a zpomalení, pouze vezměte v úvahu, že úhlová rychlost motoru v rozsahu únosnosti je úměrná pulzu a nemění se kvůli kolísání napájecího napětí a prostředí zátěže. Zrychlení této metody je konstantní. Nevýhodou je, že výstupní točivý moment krokového motoru nebere plně v úvahu charakteristiky změny s rychlostí a krokový motor ztrácí krok při vysoké rychlosti.