Domů > Novinky > Obsah

Převodová kola

Sep 13, 2017

                                     Převodová kola

V současné době TT Motor by rádi v krátkosti seznámit o Čelní ozubení. My naděje tato krátká ariticle vám pomůže získat představu


o čelních ozubených kol.


Převodová kola jsou jednoduché, snadno vyrábí kola a jsou obvykle první volbou při zkoumání možností zařízení. Přenos


energie mezi paralelní osy, zuby projekt radiálně na disku. Jediným odchylka v jejich identitu zůstává stojanu, který je


pokryta podrobnější v příručce Specifikace si Engineering360 hřebenem a pastorkem.


Převodová kola jsou pravidelně používá pro snížení rychlosti nebo zvýšení, násobení, rozlišení a přesnost zvýšení točivého momentu pro


polohovací systémy. Zuby veden rovnoběžně s osou ozubeného kola a lze převádět pouze pohyb mezi paralelní osou soukolí. Vlečka


Ozubená kola pářit jen jeden zub najednou, což vede k vysoké zátěži na páření zuby a hlučný provoz.


Chcete-li vědět více o ozubená pak navštivte naše oficiální webové stránkywww.ttmotor.com. Pokud narazíte na nějaké otázky při návštěvě našeho


webové stránky volně kontaktujte nás. Dík!