Domů > Novinky > Obsah

Krokový Motor výhody

Sep 01, 2017

                                            Krokový Motor výhody

Převod non lineární vstupní signál na lineární výstupní signál. To je běžné, že termočlánek systém.

Úhel natočení motoru je úměrná vstupních impulsů.


Motor má plný točivý moment při zastavení (je-li vinutí jsou pod napětím).


Přesné polohování a opakovatelnost hnutí dobré krokové motory mají přesnost 3 až 5 % z krok a tato chyba je nekumulativní z jednoho kroku do druhého.


Skvělé reakce na spuštění/zastavení/couvání.


Velmi spolehlivá, protože neexistují žádné kontaktní kartáče v motoru. Proto život krokového motoru je jednoduše závislá na trvanlivost ložiska.


Krokové motory reakci na digitální vstupní signál poskytuje open smyčky řízení, takže motor, jednodušší a méně nákladné pro kontrolu.


Je možné dosáhnout velmi nízké rychlosti synchronní rotaci s nákladem, který je připojen přímo na hřídel.


Širokou škálu otáček mohou být realizovány jako rychlost je úměrná frekvenci vstupních impulsů.


Pro více informací prosím navštivte náswww.ttmotor.com/https://ttmotorhk.en.Alibaba.com/Děkuju.