Domů > Novinky > Obsah

Stepper Motor je jedním z široce používaných elektronických zařízení

Mar 14, 2017

Stepper motor je elektrický puls do úhlového posunutí servopohonu. Populární bod řekl: když krokový pohon přijímá impulsní signál, bude řídit pohyb krokem do motoru podle nastaveného směru otáčení pevného bodu (tj. Úhel kroku ). Jedná se o druh indukčního motoru a jeho pracovním principem je použití elektronických obvodů stejnosměrného napájecího zdroje, vícefázového řídícího proudu. Tento proudový napájecí zdroj krokového motoru, krokový motor pracuje správně, pohon pro vícefázový časovač řízený krokovým motorem
Stepper motor jako pohon, elektromechanická integrace je jedním z klíčových produktů, široce používaný v různých automatických řídících systémech. S rozvojem mikroelektroniky a výpočetní techniky se poptávka po krokových motorech zvyšuje každým dnem. Používá se v různých oblastech národního hospodářství. Můžete ovládat číslo impulsu tak, aby bylo možné řídit míru úhlu posunu, aby bylo dosaženo účelu přesného polohování; Současně můžete řídit frekvenci impulzů pro řízení otáček a zrychlení otáček motoru, abyste dosáhli řízení rychlosti.
Přestože byl krokový motor používán široce, ale krokový motor nemá obvyklý stejnosměrný motor, střídavý motor v obvyklém použití. Musí se skládat z dvojitého vyzváněcího signálu, z obvodu výkonového pohonu a dalších komponent řídicího systému. Proto dobré využití krokového motoru není snadné, zahrnuje mnoho odborných znalostí o mechanických, elektrických, elektronických a počítačových, atd.