Domů > Novinky > Obsah

Hodnocení a specifikace krokových motorů

Mar 17, 2017

Typové štítky krokových motorů typicky poskytují pouze proud navíjení a občas i odpor napětí a vinutí. Jmenovité napětí způsobí jmenovitý proud navíjení při stejnosměrném napětí: je to však většinou bezvýznamná hodnota, protože všechny moderní pohony jsou omezeny proudem a hnací napětí výrazně převyšuje jmenovité napětí motoru.

Nízkotlaký kroutící moment krokového kroku se bude měnit přímo s proudem. Jak rychle klesá točivý moment při vyšších rychlostech závisí na indukčnosti vinutí a obvodech pohonu, ke kterým je připojen, zejména na napájecím napětí.

Stupery by měly být dimenzovány podle zveřejněné křivky točivého momentu , kterou výrobce určil při konkrétních frekvencích pohonu nebo pomocí vlastních obvodů pohonu.

Krok motory přizpůsobené pro drsné prostředí jsou často označovány jako IP65.

Americká národní asociace elektrotechnických výrobců (NEMA) standardizuje různé aspekty krokových motorů. Obvykle se odkazuje na NEMA DD, kde DD je průměr čelní desky v palcích × 10 (např. NEMA 17 má průměr 1,7 palce). Existují další specifikátory popisující krokové motory a takové podrobnosti lze nalézt v normě ICS 16-2001 (oddíl 4.3.1.1). K dispozici jsou také užitečné shrnutí a další informace o opravě

Webu