Domů > Novinky > Obsah

Technologie magnetických motorů

Mar 23, 2017

Magnetický kodér používá stejný princip k určení polohy jako kodéru optického šachty, ale používá to pomocí magnetických polí než světla.

S magnetickým enkodérem se rozsáhlé magnetizované kolo otáčí nad deskou magnetorezistivních senzorů. Stejně jako kolébka čidla nebo disk se otáčí přes masku, aby umožnil světlo v předvídatelných vzorech, kolo způsobí předpovědné odezvy v senzoru na základě síly magnetického pole. Magnetická odezva je napájena elektrickým obvodem pro úpravu signálu.

Počet magnetizovaných párů pólů na sloupu kola, počet čidel a typ elektrického obvodu pracují společně pro určení rozlišení magnetického kodéru.

Klíčem k použití magnetismu jako prvku k vytvoření signálu je, že není ovlivněn velmi náročným prostředím - včetně prachu, vlhkosti a extrémních teplot a šoku.