Domů > Novinky > Obsah

Jaký je rozdíl mezi střídavým motorem a stejnosměrným motorem

Apr 18, 2017

Zatímco střídavé i jednosměrné motory mají stejnou funkci jako přeměnu elektrické energie na mechanickou energii, jsou poháněny, konstruovány a řízeny odlišně. Nejzákladnějším rozdílem je zdroj energie. Motory střídavého proudu jsou napájeny střídavým proudem (AC), zatímco stejnosměrné motory jsou napájeny stejnosměrným proudem (stejnosměrným proudem), jako jsou baterie, stejnosměrné napájecí zdroje nebo měnič střídavého proudu střídavého proudu. Motorové motory DC jsou konstruovány s kartáči a komutátorem, které zvyšují údržbu, omezují rychlost a obvykle snižují životnost kartáčovaných stejnosměrných motorů. AC indukční motory nepoužívají kartáče; Jsou velmi robustní a mají dlouhou životnost. Konečným základním rozdílem je regulace rychlosti. Rychlost stejnosměrného motoru je řízena změnou proudu vinutí kotvy, zatímco rychlost střídavého motoru je řízena změnou frekvence, což se běžně provádí pomocí regulátoru frekvenčního měniče s nastavitelným kmitočtem.