Domů > Novinky > Obsah

Jaký je rozdíl mezi střídavým motorem a stejnosměrným motorem?

Mar 20, 2017

Zatímco oba motory AC a DC mají stejnou funkci jako přeměna elektrické energie na mechanickou energii, jsou napájeny, konstruovány a řízeny odlišně. Nejzákladnějším rozdílem je zdroj energie. Motory střídavého proudu jsou napájeny střídavým proudem (AC), zatímco jednosměrné motory jsou napájeny stejnosměrným proudem (DC), například bateriemi, napájecími zdroji stejnosměrného proudu nebo konvertorem střídavého proudu. Motory s napětím DC jsou konstruovány s kartáči a komutátorem, které zvyšují údržbu, omezují rychlost a obvykle snižují životnost kartáčovaných stejnosměrných motorů. AC indukční motory nepoužívají kartáče; Jsou velmi robustní a mají dlouhou životnost. Konečným základním rozdílem je regulace rychlosti. Rychlost stejnosměrného motoru je řízena změnou proudu vinutí kotvy, zatímco rychlost střídavého motoru je řízena změnou frekvence, což se běžně provádí pomocí regulátoru frekvenčního měniče s nastavitelným kmitočtem.