Domů > Novinky > Obsah

Jaký je úhel elektrody elektrody ve střídavém motoru

Jan 12, 2018

Jaký je úhel Hallovy elektrody v bezkartáčovém motoru?


Střídavý motor podle elektrického úhlu Hallova prvku lze rozdělit na 60 stupňů a 120 stupňů motoru


Stejnosměrný bezkomutátorový motor má tři prvky, magnetické vedení magnetem vytvoří odpovídající signál pro řídicí jednotku, aby generoval odpovídající signál PWM pro řízení otáčení motoru. Podle Hallova umístění lze modulovat 60 stupňů a 120 stupňů dvou druhů signálů. Všechny 60stupňové Hallovy prvky jsou umístěny ve směru dopředu a prvky Hall ve středu 120 ° jsou umístěny v opačném směru. Když jsou všechny signály umístěny ve směru dopředu, fázový tok změní směr otáčení jednou každých 60 ° otáček rotoru motoru. Signál generovaný, když je mezilehlá hala obráceně umístěna, způsobí, že fázový proud změní směr otáčení jednou každých 120 ° otáček rotoru motoru. To je podstata Hallova úhlu, ale parametry obou motorů jsou téměř stejné.