Domů > Novinky > Obsah

Co je krokový motor

Jan 11, 2018

Co je krokový motor?


Přísně vzato, krokový motor by měl být indukční motor, jeho pracovní princip je použití elektronických obvodů, stejnosměrné napětí do časově sdílené napájení, vícefázové řízení proudu, pomocí tohoto proudu pro krokový motor napájení, krok do motor funguje správně, měnič je určen pro napájení krokového motoru s časovým sdílením, vícefázový regulátor časování

Ačkoli krokový motor byl široce použitý, ale krokový motor nemá rád obyčejný micro-DC motor, AC motor použitý v rutině. Musí to být dvojitý pulzní impulsní signál, lze použít výkonový obvod a další komponenty řídicího systému. Proto není snadné použít krokové motory. Zahrnuje mnoho specializovaných znalostí strojů, motorů, elektroniky a počítačů.


Krokový motor jako implementace komponentů, je jedním z klíčových produktů mechanické a elektrické integrace, široce používaný v celé řadě automatizovaných řídicích systémů. S rozvojem mikroelektroniky a výpočetní techniky se poptávka po krokových motorech každým dnem zvyšuje a má aplikace v různých oblastech národního hospodářství.


Krokový motor je druh elektrického impulsu do úhlového posunutí implementačních agentur. Abych to řekl jasně, když krokový pohon přijímá pulzní signál, pohání krokový motor tak, aby se otáčel o pevný úhel (tj. Úhel kroku) v nastaveném směru. Ovládání úhlového posunu můžete ovládat pomocí počtu pulzů, abyste dosáhli účelu přesného polohování. Současně můžete ovládat rychlost a zrychlení motoru ovládáním frekvence pulzů tak, aby bylo dosaženo účelu regulace otáček.


V moderních časech, pomalým reduktorem také poslal krokový motor krokové krokové úhel s reduktorem rozdělit, přesnost krokového motoru je přesnější, takže můžete udělat více v pohonu klidný, více úspor nákladů, na stejné \ t přesnost regulace může být řízena.