Domů > Novinky > Obsah

Jaký je rozdíl mezi stejnosměrnými, servo a krokovými motory

Jul 22, 2017

                        W ha t je rozdíl mezi stejnosměrnými, servo a krokovými motory?

Servomotory

Servomotory jsou obecně sestava čtyř věcí: stejnosměrný motor, převodovka, řídicí obvod a snímač polohy (obvykle potenciometr).

Umístění servomotorů lze přesněji řídit než u standardních stejnosměrných motorů a obvykle mají tři vodiče (napájení, zem a ovládání). Servomotorové servomotory se neustále aplikují, přičemž obvod servomotoru reguluje tažení pro pohon motoru. Servomotory jsou navrženy pro specifické úkoly, kde je třeba přesně definovat polohu, jako je například ovládání kormidla na lodi nebo pohybující se robotické rameno nebo nohu robota v určitém rozsahu.

Servomotory se volně neotáčejí jako standardní stejnosměrný motor. Místo toho je úhel otočení omezen na 180 stupňů (nebo tak) tam a zpět. Servomotory obdrží řídící signál, který představuje výstupní polohu a přivádí výkon k stejnosměrnému motoru, až se hřídel otočí do správné polohy, kterou určuje snímač polohy.

PWM se používá pro řídicí signál servomotorů. Na rozdíl od stejnosměrných motorů však délka pozitivního impulsu určuje místo, nikoli rychlost, servoventilu. Hodnota neutrálního impulsu, která závisí na servo (obvykle kolem 1,5 ms), udržuje servopohon ve střední poloze. Zvýšením hodnoty impulsu se servo otáčí ve směru hodinových ručiček a kratší impulz otáčí hřídel proti směru hodinových ručiček. Servopohon se obvykle opakuje každých 20 milisekund, což v podstatě říká servovici, kam jít, i když to znamená, že zůstává ve stejné pozici.

Když je servo přikázáno k pohybu, přesune se do polohy a přidržuje tuto pozici, a to i v případě, že se na ni tlačí vnější síla. Servo bude odolávat pohybující se z této polohy, přičemž maximální odporová síla, kterou může servo působit, je jmenovitý točivý moment servoměru.

Krokové motory

Steper motor je v podstatě servomotor, který používá jiný způsob motorizace. Pokud servomotor používá stejnosměrný motor s nepřetržitým otáčením a integrovaný obvod regulátoru, používají krokové motory několik ozubených elektromagnetů uspořádaných kolem centrálního převodového stupně pro definování polohy.

Krokové motory vyžadují externí řídící obvod nebo mikrořadič (např. Raspberry Pi nebo Arduino) pro individuální napájení každého elektromagnetu a otáčení hřídele motoru. Když je elektromagnet "A" napájen, přitahuje zuby ozubeného kola a zarovnává je, mírně posunutý od dalšího elektromagnetu "B". Pokud je vypnuto tlačítko "A" a "B" zapnuto, ozubení se lehce otáčí tak, aby se vyrovnalo s polohou "B" a tak dále kolem kruhu, přičemž každý elektromagnet kolem ozubeného kola napájí a vypíná energii. Každé otáčení z jednoho elektromagnetu do druhého se nazývá "krok" a motor může být otočen o přesně předem definované úhlové stupně v plném 360 stupni otáčení.

Krokové motory jsou k dispozici ve dvou variantách; unipolární nebo bipolární. Bipolární motory jsou nejsilnějším typem krokovacího motoru a obvykle mají čtyři nebo osm kabelů. Mají dvě sady elektromagnetických svitků uvnitř a stupňování je dosaženo změnou směru proudu uvnitř těchto cívek. Unipolární motory, které lze identifikovat tak, že mají 5,6 nebo dokonce 8 vodičů, mají také dvě cívky, ale každá má středový kohout. Unipolární motory mohou krokovat bez nutnosti obrátit směr proudu ve svitcích, čímž je elektronika jednodušší. Nicméně protože centrální kohoutek slouží k napájení pouze poloviny každé cívky, mají typicky menší točivý moment než bipolární.

Konstrukce krokového motoru zajišťuje konstantní udržovací moment bez nutnosti motoru pohánět a za předpokladu, že je motor používán v mezích svých mezí, nedochází k chybám polohování, protože krokové motory mají fyzicky předem definované stanice. www.ttmotor.com  

Vítejte na TT Motor (HK) Industrial Co, Ltd pro lepší pochopení.Tak.