Domů > Novinky > Obsah

Co je třeba zvážit při nákupu motoru

Mar 04, 2017

Existuje několik charakteristik, které je třeba věnovat pozornost při výběru motoru, ale napětí, proud, točivý moment a rychlost (RPM) jsou nejdůležitější.  

Aktuální   Je to, co napájí motor a příliš vysoký proud poškodí motor. U stejnosměrných motorů je důležitý provozní a stávající proud. Provozní proud je průměrné množství proudu, které má motor očekávat za normálního točivého momentu. Proudový proud přivádí dostatečný točivý moment k tomu, aby motor běžel při rychlosti přetížení nebo 0RPM. Toto je maximální množství proudu, který by měl motor moci čerpat, stejně jako maximální výkon při násobení jmenovitým napětím. Chladiče jsou důležité, jsou neustále spuštěny motory nebo běží na vyšší než jmenovité napětí, aby se cívky udržely v roztavení.

Napětí   Se používá k udržování čistého proudu proudícím v jednom směru a k překonání zpětného proudu. Čím vyšší je napětí, tím vyšší je točivý moment. Napětí motoru stejnosměrného proudu indikuje nejúčinnější napětí během chodu. Ujistěte se, že používáte doporučené napětí. Pokud použijete příliš málo voltů, motor nebude fungovat, zatímco příliš mnoho voltů může mít krátké vinutí, které způsobí ztrátu výkonu nebo úplné zničení.  

Hodnoty provozních a stojících je třeba uvažovat také s kroutícím momentem. Provozní   Točivý moment je množství krouticího momentu, který byl motor navržen tak, aby poskytl a stálý točivý moment je množství točivého momentu, které se vytváří při napájení z rychlosti stall. Měli byste se vždy podívat na požadovaný provozní točivý moment, ale některé aplikace vyžadují, abyste věděli, jak daleko můžete motor tlačit. Například u robotů s kolovými motory je dobrý točivý moment rovný dobré akceleraci, ale musíte se ujistit, že je to natolik silné, že zvyšuje hmotnost robota. V tomto případě je točivý moment důležitější než rychlost.

Rychlost nebo rychlost (RPM) mohou být složité, pokud jde o motory. Obecné pravidlo spočívá v tom, že motory pracují nejúčinněji při nejvyšších rychlostech, ale není vždy možné, pokud je požadováno ozubení. Přidáním převodových stupňů se sníží účinnost motoru, a tak se také zohlední snížení rychlosti a točivého momentu.  

To jsou základy, které je třeba vzít v úvahu při výběru motoru. Zvažte účel aplikace a který proud používá pro výběr vhodného typu motoru. Specifikace aplikace, jako je napětí, proud, točivý moment a rychlost, určují, který motor je nejvhodnější, takže nezapomeňte věnovat pozornost jeho požadavkům.